Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-So, 8-18 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
24.12.2020
Spustenie nového e-shopu.
Od dnes rozširujeme našu ponuku na novom eshope. Veríme, že sa Vám páči a nájdete tu veľa duchovnej inšpirácie. čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavrené na diaľku prostredníctvom www.benjamina.sk

článok 1
Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom www.benjamina.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetových stránok www.benjamina.sk sú považované za záväzné.

článok 2
Postup pri objednávaní

Po zadaní počtu kusov a objednaní tovaru stlačením tlačidla „Pridať do košíka“, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vystavenie faktúry a dávame záruku, že nebudú zneužité na iné účely.
Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná a jej zaregistrovanie sa potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Zobrazením oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva.

článok 3
Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.
Dostupné spôsoby platby:
– PayPal
– Bankový prevod – účet vo VUB – Zákazník do 24 hodín obdrží mailom inštrukcie k platbe na účet, na ktorý je treba platbu uhradiť.
– Dobierka

článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Objednaný tovar odosielame do 24 hodín od skompletizovania objednávky.
Úhradou objednávky sa rozumie moment pripísania úhrady na náš účet.
Ak doba odoslania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zaväzujeme sa o tom bezodkladne informovať zákazníka. Ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, zaväzujeme sa vrátiť zákazníkovi zaplatenú sumu za tovar.
Tovar je odosielaný na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Spôsob odoslania – Slovenská republika:
– Slovenská pošta – 2,80 €
– Zásielkovňa – 2,50 €
– Kurier - 3,50 €
– Poplatok za dobierku - 1,00 €

Spôsob odoslania – Česká republika.
– Zásielkovňa – 4,00 €

O odoslaní tovaru zákazníka informujeme e-mailom, SMS, alebo telefonicky.
V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru prepravná spoločnosť nie je povinná vykonať dodanie tovaru priamo do bytu.
Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný si skontrolovať úplnosť a nepoškodenosť tovaru hneď po doručení. Prípadné zistené nedostatky ihneď hlásiť prepravnej spoločnosti a spísať reklamačný protokol. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prepravcom.

článok 5
Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka:
Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky (0948 231 339), alebo e-mailom na: info@benjamina.sk v prípade, že objednávka  ešte nebola uhradená.
V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky,  ale pred dodaním tovaru, účtujeme si storno poplatok vo výške 30% z ceny tovaru.
Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 6.
Objednávku na tovar zhotovený na zákazku, podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, čiže tovar, ktorý sa nenachádza v našej ponuke na www.benjamina.sk nie je možné stornovať.

Storno objednávky zo strany www.benjamina.sk:
Nie je možné z technických príčin dodať tovar v požadovanom množstve a termíne.
Došlo k výraznej zmene cien u našich dodávateľov.
V prípade vzniku vyššie spomínaných situácií okamžite kontaktujeme zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak k dohode nedôjde, objednávka je považovaná za stornovanú a zákazníkovi sú v prípade už vykonanej platby za tovar, finančné prostriedky odoslané do 24 hodín v plnej výške a nie je účtovaný storno poplatok.

článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak je objednaný tovar používaný, bol namontovaný, má poškodený obal.
Zákazník v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa!
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na info@benjamina.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvantitaívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
Zaväzujeme sa vrátiť zákazníkovi do 7 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú uhradil.

článok 7
Kontaktné údaje

Prevádzka e-shopu: 
Mostová 1342/23
034 01 Ružomberok

Mobil: +421 910 842 789
e-mail: eshop@caritas.sk

Sídlo:
Caritas Spiš, s.r.o.
Spišská Kapitula 4
053 04 Spišské Podhradie

IČO: 46 357 882
DIČ: 2023386156
IČ DPH: SK2023386156

Spoločnosť zapísaná: Obchodný registrer Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28760/V

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

článok 8
Reklamácie a záruka

Záruka na tovar je poskytovaná v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.
Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené opotrebovaním pri bežnom používaní, nesprávnym použitím, nesprávnou (neodbornou) montážou, nesprávnym skladovaním a manipuláciou s tovarom.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou pohromou.

Postup pri reklamácii:
Informujte nás o reklamácii e-mailom, alebo písomne.
Tovar zašlite doporučene na adresu prevádzky e-shopu: 
Kníhkupectvo Caritas
Mostová 1342/23
034 01 Ružomberok.
Do zásielky priložte vyplnený reklamačný protokol, kópiu faktúry (pokladničného dokladu) preukazujúcej zakúpenie reklamovaného tovaru u nás.

článok 9
GDPR

Ochrana osobných údajov
• Caritas Spiš, s.r.o. so sídlom Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie , IČO 46 357 882,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28760/V (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
• meno, priezvisko
• e-mailovú adresu
• telefónne číslo
• adresu/sídlo

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je
nevyhnutné pre výkon zmluvy.
Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej
časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely
oprávnených záujmov správcu.
Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek
akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Mariánom Zelinkom teda správcom osobných údajov.
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@benjamina.sk
Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.benjamina.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
– merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
– základné funkčnosti webových stránok.
Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne.
Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
– Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
– zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
– vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
– požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
– na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
– požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
– na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
– podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu
Udeľujete týmto súhlas Caritas Spiš, s.r.o. so sídlom Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie , IČO 46 357 882, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28760/V (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
– meno a priezvisko
– emailovú adresu
– telefónne číslo
– fakturačnú adresu
– dodaciu adresu
– históriu objednávok
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
– zriadenie a administrácia užívateľského účtu
– ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:
– zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu
– ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov.
Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.
Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
– vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov
– požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
– vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
– u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
– nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
– požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
– na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

článok 10
Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.benjamina.sk
Potvrdením objednávky dávate našej spoločnosti, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa poskytuje len na spracovanie osobných údajov za účelom vybavenia
objednávky a nie je ho možné použiť na zasielanie reklamných oznámení. Poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne, alebo e-mailom.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách pre Vaše budúce návštevy, aby Vám uľahčila opätovnú návštevu stránky. Cookies môžu využívať vložené reklamy tretích strán. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača, kde môžete nastaviť zablokovanie cookies alebo upozornenie v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).
Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@benjamina.sk
Vyhradzujeme si právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
Zverejnené obrázky majú informatívny charakter. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.
Za informácie a technické špecifikácie prevzaté od našich dodávateľov nenesieme žiadnu zodpovednosť.
Obchodné podmienky platia od 24.12.2020 do vydania nových.

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Informácie pre zákazníkov
Kde nás nájdete

Prevádzka e-shopu: 
Mostová 1342/23
034 01 Ružomberok

Mobil: +421 910 842 789
e-mail: eshop@caritas.sk

Kontakty
Benjamina.sk
Zákaznícka podpora
(Po-So, 8-18 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.